Zion Baptist Chapel - Tal-y-Wern (1905)
The heavenly fire has arrived in great force in Talywern, Darowen, Melin-Byrhedyn. Some of the older brothers are still rather sceptical, but the young people are on fire and work and pray until their hearts burn with heat and joy. Mr Roberts, Melin-Byrhedyn (MC), has been in the South and Mr Vaughan (W.) Abercegir, has been in Machynlleth, and Miss Breese, Tanlan, and Miss Hughes, Rhosdyrnog, are doing very good, yes, very good work in the district. Some united meetings are held between Darowen, Talywern, and Melin-Byrhedyn, and they are a blessing.

Y Cymro - 9th March 1905.

This little area has been steeped in the Divine influence.  The Lord is clearly demonstrating his power in the salvation of listeners and in bringing back to the fold those who had gone astray. Brotherly love and religious co-operation are increasing. Praise be to God. About two weeks before Christmas, 1904, 3 were baptised here, and 7 on Christmas Day, and 14 on Feb 26th, all by our minister, the Rev. W. H. Jones. It was a wonderful sight to see young men and women in the prime of life consecrating themselves to the service of the Lord and his people. In addition, 2 were restored the same day, making a total of 26 in three months. The sound of song and praise fills the area, prayer meetings are held daily on weekdays and on Sundays. The church here has also been blessed with a visit from the Rev. E. W. Davies, Ton Pentre, for three evenings, and the Influence that was felt in such a powerful way in the meetings will not soon be forgotten. A Divine Anointing was felt in everything. However, the following Sunday evening it reached its climax, when we realised that one of our most constant and loyal listeners had laid down his arms and remained with us. It was extraordinary here, the singing, the weeping, the praying in no sort of order, will not soon be forgotten.   

7th April 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae y tan dwyfol wedi cyrhaedd Talywern, Darowen, Melin-Byr-Hedyu yn rymus iawn. Mae rhai o'r hen frodyr yn dal yn bur amheus, ond y mae'r bobl ieuainc ar dan, ac yn gweithio ac yn gweddio nes llosgi ein calonau gan wres a gorfoledd. Mae Mr. Roberts, Melin-Byr-Hedyn (M.C.), wedi bod yn y De ac y mae Mr. Vaughan (W.) Abercegir, wedi bod yn Machynlleth, ac y mae Miss Breese, Tanlan, a Miss Hughes. Rhosdyrnog, yn gwneud gwaith di lawr, ie, da iawn yn y cylch. Ceir rhai cyrddau undebol rhwng Darowen, Talywern, a Melin Byr Hedyn, ac y maent yn fendithiol.

Y Cymro - 9th March 1905.

Mae yr ardal fechan hon wedi cael ei thrwytho a'r dylanwad Dwyfol.  Yr Arglwydd mewn modd amlwg yn dangos ei allu mewn cadwedigaeth gwrandawyr, a dwyn yn ol i'r gorlan y rhai oedd wedi myned ar ddisberod. Mae brawdgarwch a chydweithrediad crefyddol yn myned ar gynnydd. I Dduw y bo'r clod. Rhyw bythefnos cyn Nadolig, 1904, fe fedyddiwyd yma 3, a dydd Nadolig 7, a Chwef. 26ain, 14, yr oll gan ein gweinidog, y Parch W. H. Jones. Golygfa hardd oedd gweled dynion a merched ieuainc yn mlodau eu dyddiau yn cyssegru eu hunain i wasanaeth yr Arglwydd ac i'w bobl. Hefyd adferwyd 2 yr un dydd, yr hyn sydd yn gwneud cyfanrif o 26 yn y tri mis. Mae sain can a mollant yn llanw'r ardal, cyrddau gweddi yn cael eu cynnal yn feunyddiol ar ddyddiau'r wythnos ac yn Sabbothol. Cafodd yr eglwys yma hefyd ei bendithio ag ymweliad y Parch E. W. Davies, Ton, Pentre, am dair noswaith, ac nid yn fuan yr anghofir y Dylanwad oedd i'w deimlo mewn modd mor rymus yn y cyfarfodydd. Yr oedd Eneiniad Dwyfol i'w deimlo yn yr oll. Ond y nos Sul dilynol y cyrhaeddodd i'w glimax, pan ddeallwyd fod un o'n gwrandawyr mwyaf cyson a ffyddlon, wedi bwrw arfau ac aros gyda ni. Yr oedd yma le rhyfedd, canu, wylo, gweddio am draws eu gilydd, nis anghofir hyn yn fuan.   

7th April 1905, Seren Cymru

 


Related Wells