Capel Beerseba - Melin Byr-hedyn (1905)The heavenly fire has arrived in great force in Talywern, Darowen, Melin-Byrhedyn. Some of the older brothers are still rather sceptical, but the young people are on fire and work and pray until their hearts burn with heat and joy. Mr Roberts, Melin-Byrhedyn (MC), has been in the South and Mr Vaughan (W.) Abercegir, has been in Machynlleth, and Miss Breese, Tanlan, and Miss Hughes, Rhosdyrnog, are doing very good, yes, very good work in the district. Some united meetings are held between Darowen, Talywern, and Melin-Byrhedyn, and they are a blessing.

Y Cymro - 9th March 1905.

Additional Information

Mae y tan dwyfol wedi cyrhaedd Talywern, Darowen, Melin-Byr-Hedyu yn rymus iawn. Mae rhai o'r hen frodyr yn dal yn bur amheus, ond y mae'r bobl ieuainc ar dan, ac yn gweithio ac yn gweddio nes llosgi ein calonau gan wres a gorfoledd. Mae Mr. Roberts, Melin-Byr-Hedyn (M.C.), wedi bod yn y De ac y mae Mr. Vaughan (W.) Abercegir, wedi bod yn Machynlleth, ac y mae Miss Breese, Tanlan, a Miss Hughes. Rhosdyrnog, yn gwneud gwaith di lawr, ie, da iawn yn y cylch. Ceir rhai cyrddau undebol rhwng Darowen, Talywern, a Melin Byr Hedyn, ac y maent yn fendithiol.

Y Cymro - 9th March 1905.

 

 


Related Wells