Ainon Welsh Baptist Chapel - Pont Rhyd-y-Cyff (1905)
The spirit of the Revival has been felt among us here. Prayer meeting held for several weeks, and the influence of the Holy Spirit continually being felt more powerfully. Unusual meetings last week, and by Saturday evening many people believed that there was only a very thin veil between us and the heavens. None of us will ever forget last Sunday. We held a riverside prayer meeting at 2 o'clock, and after a short service by the young minister, 12 were baptised by him in the presence of a large crowd of onlookers. The number of converts is 26, being20candidates for baptism and 6backsliders. We still expect many more.

27th January 1905, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Mae yspryd y Diwygiad wedi cael ei deimlo yn ein plith ninnau yma. Cyfarfodydd gweddi er's amryw wythnosau, a dylanwad yr Yspryd Glan yn cael ei deimlo yn fwy nerthol yn barhaus. Cyfarfodydd rhyfedd yr wythnos ddiweddaf, ac erbyn nos Sadwrn yr oedd llawer yn credu nad oedd ond llen denau iawn rhyngom a'r nefoedd. Nid a y Sul diweddaf byth oddiar gof neb o honom. Cynnaliwyd cwrdd gweddi ar lan yr afon am 2 o'r gloch, ac ar ol ychydig o wasanaeth gan y gweinidog ieuanc, bedyddiwyd 12 ganddo yn ngwydd tyrfa fawr o edrychwyr. Rhif y dychweledigion yw 26, sef 20 o ymgeiswyr am fedydd a 6 o wrthgilwyr. Yr ydym yn disgwyl llawer etto.

27th January 1905, Seren Cymru.


Related Wells