Argoed Baptist Chapel (1905)
A series of revivalist preaching meetings were held here from January 16th to 20th, when we had the services of the popular, powerful and influential preacher, the Rev. J. D. Hughes, Dowlais. The influence on the large congregations that had gathered was thrilling. Owing to circumstances Mr Hughes failed to come for two evenings, & the Rev J.B.Jones, Dowlais, preached extremely acceptably on one evening. The Spirit is stirring in the old church of Argoed, and our respected minister the Rev. D.Morgan is baptising very many people. To the Lord be all the glory for his gifts to us.

27th January 1905, Seren Cymru newspaper.

 

 

Additional Information

Cynnaliwyd cyfres o gyfarfodydd pregethu diwygiadol yma o Ionawr 16eg i'r 20fed, pan y cawsom wasanaeth y pregethwr poblogaidd nerthol a dylanwadol y Parch J. D. Hughes, Dowlais. Yr oedd y dylanwad yn wefreiddiol ar y cynnulliadau mawrion ddeuant yn nghyd. O herwydd amgylchiadau methodd Mr Hughes ddod ddwy noswaith, a phregethodd y Parch J. B. Jones, Dowlais, un noson yn dderbyniol dros ben. Mae yr Yspryd yn cynhyrfu yn hen eglwys yr Argoed, a'n gweinidog parchus y Parch D. Morgan yn bedyddio llawer iawn. I'r Arglwydd y bo'r clod i gyd am ei ddoniau i ni.

27th January 1905. Seren Cymru.


Related Wells