Cefn Coch Methodist Chapel - Llangernyw (1905)
The Revival tide is rising a little in Llangernyw. There have been some dewy meetings, but we expect more to come. There have been many revivals in Cefncoch, even before '59.  This is one of the oldest churches in Denbighshire. There have been some blessed meetings here in recent days, but we would like to have the heavy shower here to soak us so that we can all be of service to the best of causes. On Thursday evening there was a meeting in Y Garnedd. The Rev. O. Ffoulkes, Bettws, came here with the charming songstress, Miss Parry. The chapel was crowded, with a number of people standing. The meeting began once again in prayer. A meeting of the society was called afterwards, and one person stayed behind, and all of the church was rejoiced to see him.

Goleuad - 12th May 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224726/ART41

Additional Information

Codi ychydig mae llanw y Diwygiad yn Llangernyw. Caed rhai cyfarfodydd gwlithog, ond disgwyliwn fwy i ddyfod. Bu llawer diwygiad yn Cefncoch hyd yn nod cyn '59. Dyma un or eglwysi hynaf yn Sir Ddinbych. Y mae rhai cyfarfodydd bendithiol wedi eu cael yma y dyddiau diweddaf hyn; ond carem gael y gawod fawr yma i'n mwydo fel ag i bawb o honom fod o wasanaeth i'r achos goreu. Nos lau, caed cyfarfod yn y Garnedd. Daeth y Parch. O. Ffoulkes, Bettws, a'r gantores swynol Miss Parry gydag ef. Yr oedd yr addoldy yn orlawn, amryw yn sefyll ar eu traed. Aeth y cyfarfod ymlaen drachefn mewn gweddio. Galwyd seiat ar ol, ac arhosodd un ar ol, a llawenydd gan bawb o'r eglwys ydoedd ei weled.

Goleuad - 12th May 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224726/ART41


Related Wells