Seion Welsh Baptist Chapel -Llanfair Mathafarn Eithaf (1905)This church has faced rough and stormy weather for a quarter of a century, but the angel of peace has found room to set his foot for some time now. There has been a continuous increase in the number of listeners over the last year, By this time they are starting to seek a place in the house of God and a name among his people. On Sunday, January 29th, four promising young people were baptised in the sea near Benllech, and three backsliders were admitted that evening. A number of others are still before the church and others say that they are coming. The great wind of the revival has not yet reached this area. We believe that great things are at the door. We hope we will have equally encouraging news about Pentraeth, a church which is under the same ministry, fairly soon. Warmth is beginning to be felt there, and some restarting to attend services there.

17th February 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mewn tywydd blin a stormus y mae yr eglwys hon wedi bod er's chwarter canrif, ond y mae angel tangnefedd wedi cael lie i roi ei droed i lawr er's peth amser bellach. Cymmerai cynnydd le yn barhaus yn nifer y gwrandawyr ar hyd y flwyddyn ddiweddaf, Erbyn hyn y maent yn dechreu ymofyn am le yn nhy Dduw ac enw yn mhlith ei bobl. Dydd Sul, lonawr 29ain, bedyddiwyd pedwar o bobl ieuainc addawol yn y mor gerllaw'r Benllech, a derbyniwyd tri o wrthgilwyr y noson hono. Y mae amryw etto o flaen yr eglwys ac ereill yn dweyd eu bod yn dod. Nid yw gwynt mawr y diwygiad wedi cyrhaedd yr ardal hon etto. Credwn fod pethau mawrion wrth y drws. Gobeitoiwn y bydd genym newyddion llawn mor galonogol am Pentraeth, eglwys sydd o dan yr un weinidogaeth, yn bur fuan. Y mae yno gynhesrwydd i'w deimlo, a rhai yn dechreu troi i mewn.

17th February 1905, Seren Cymru


Related Wells