Amor Welsh Baptist Chapel - Llanfynydd (1905)We are pleased to inform you that the Revival breezes have reached here. Prayer meetings have been held here for several weeks, and the people stream to them; not distance, wind and rain; nor darkness was enough to prevent them. Fervent meetings have been held with great blessing, and enjoyment of the consolation of the Holy Spirit in them. On the Sabbath, February 12th, one brother and two sisters were immersed in the new baptistery in the churchyard. There is now a convenient place here for baptisms. There are others still awaiting the same privilege.  

3rd March 1905, Seren Cymru.

Additional Information

Mae yn dda genym hysbysu fod awelon y Diwygiad wedi cyrhaedd y He hwu. Cynna liwyd yma, gyfarfodydd gweddi am amryw wythnosau, a'r bobl yn dylifo iddynt; nid oedd pellder ffordd, gwynt a gwlaw, na thywyllwch yn ddigon I i'w hatal. Cafwyd cyfarfodydd gwresog a bendith fawr, a mwynhad o ddyddanwch yr Yspryd Glan ynddynt. Sabboth. Chwefror 12fed, trochwyd un brawd a dwy chwaer yn y fedyddfan newydd yn y fynwent. Mae yma yn awr le cyfleus i fedyddio. Mae ereill etto yn disgwyl am yr un fraint.  

3rd March 1905, Seren Cymru.


Related Wells