Caersalem Baptist Chapel - Victoria (1905)Allow me to add the following statistics to what has already appeared in the SEREN from the various churches: Baptized January 15th, 24; Feb. 9th,13; now awaiting baptism, 27.  This together with a number of restored backsliders makes the addition to the church 84, and a large number are still in two minds.

3rd March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Caniatewch i mi roddi yr ystadegau canlynol at yr hyn sydd wedi ymddangos yn barod yn y SEREN o'r gwahanol eglwysi:- Bedyddiwyd lonawr 15fed, 24; Chwef. 9fed, 13; yn awr yn aros am fedydd, 27. Mae hyn yn nghyd a nifer y gwrthgilwyr dychweledig, yn gwneyd yr ychwanegiad at yr eglwys yn 84, ac y mae nifer luosog etto yn cloffi rhwng dau feddwl.

3rd March 1905, Seren Cymru


Related Wells