Horeb Wesleyan Methodist Chapel - Rhosneigr (1905)Sir, we are delighted to inform you that the Revival has reached us here. We were very concerned lest it should pass us by and leave us without the blessings, but thank heavens that did not happen; 15 people have joined the church, so that we now have very few 'listeners', but we have not forgotten the great commission given by our dear Saviour, 'Go out into the highways and hedges.’ [Luke 14:23] The church now numbers 52. We have had prayer meetings full of blessings for weeks, and still expect and are confident that the effects of these meetings will remain in perpetuity.  Oh! if only the whole world belonged to our 'Lord and his Christ.' This has gladdened us, as a small church here, and we hope that this is but the beginning, and that we shall see it a strong church, and that unforgettable work will be done through it.

'Y Gwyliedydd' (Rhyl) 2nd February 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3191877/ART8

Additional Information

Y mae yn hyfrydwch gennym eich hysbysu, Mr Golygydd, fod y Diwygiad wedi ein cyrhaedd ninau yma. Mawr bryderem rhag ofn iddo ein pasio a'n gadael heb y bendithion, ond diolch i'r nefoedd nid felly y bu; y mae 15 wedi ymuno a'r eglwys, fel mai ychydig iawn yn awr sydd, gennym o wrandawyr, ond nid ydym wedi anghofio y comisiwn mawr a roddodd ein Gwaredwr anwyl, 'Ewch i'r prif-ffyrdd a'r caeau.' Erbyn hyn y mae yr eglwys yn rhifo 52. Fe gawsom gyfarfodydd gweddio hynod o fendithiol am wythnosau, ac yn parhau i ddisgwyl, ac yn sicr bydd effeithiau y cyfarfodydd hyn yn aros dros byth.  O! na fyddai y byd i gyd yn eiddo ein 'Harglwydd ni a'i Grist ef.' Y mae hyn wedi ein lloni fel eglwys fechan yn y lle, a gobeithio nad ydyw hyn ond dechreu, ac y cawn ei gweled yn eglwys gref, ac y gwneir gwaith trwyddi nad a yn anghof byth.  

'Y Gwyliedydd' (Rhyl) 2nd February 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3191877/ART8


Related Wells