Llanasa Methodist Circuit (1905)The Revival fires is burning and swiftly purifying the churches and homes of this district. Since the beginning of December, the ministers and churches have been doing their best every day splitting wood, building the altar, and getting the sticks dry and ready for the holy fire to fall on them. The Revival is everything here, the children in the villages sing Revival tunes and hymns; it is the subject of song, conversation and prayer in the farms, the shops and the [?]works. We have already had 30 to 40 converts added to the churches of the circuit since the beginning of December, and few have been more faithful to the meetings than the converts. Among them are some who have been listeners for twenty and even forty years. But the most prominent feature of the Revival in this region is the spirit of prayer that has descended on the young brothers and sisters in the churches; they are terribly powerful, making one weep and smile in turn, melting the hardest and sobering the most thoughtless.

'Y Gwyliedydd' (Rhyl) 2nd February 1905.

Additional Information

Mae tarn y Diwygiad yn llosgi ac yn puro eglwysi a chartrefi y cylch hwn yn gyflym. Er dechreu Rhagfyr mae'r gweinidogion a'r eglwysi wrthi ar eu goreu bob dydd yn hollti coed, adeiladu'r allor, a chael y priciau'n sych a pharod i'r tan sanctaidd ddisgyn arnynt. Y Diwygiad ydyw pob peth yma, tonau ac emynau y Diwygiad genir gan y plant yn y pentrefi dyma destyn can, ymddiddan, a gweddi y fferm, y masnachdy, a'r gwaith. Yr ydym eisoes wedi cael o 30 i 40 o dychweledigion i eglwysi y gylchdaith er dechreu Rhagfyr, ac ychydig sydd fwy ffyddlon i'r cyfarfodydd na'r dychweledigion. Yn eu plith oer rhai wedi bod ym wrandawyr am ugain a deugain mlynedd. Ond nodwedd amlycaf y Diwygiad yn y rhanbarth hwn ydyw'r yspryd gweddï sydd wedi disgyn ar y brodyr ieuainc a'r chwiorydd yn yr eglwysi; maent yn ofnadwy o rymus, yn gwneud ini wylo a gwenu bob yn ail, yn toddi y caletaf ac yn difrifoli y mwyaf anystyriol. 

'Y Gwyliedydd' (Rhyl) 2nd February 1905.


Related Wells