Moriah Chapel - Ynystawe (1905)
The Divine influences are increasing here, the tide continues to rise, and the meetings are full of fire because of the new voices heard in them. The sisters in particular. The number of converts so far is 50. Twenty-one were baptised by the minister on Christmas night, the others in the fellowship.'To the Lord be the praise.'  May the churches that have not felt the influences pray earnestly for it.

6th January 1905, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Cynnyddu mae'i dylanwadau Dwyfol yma, y tide yn parhau i godi, a'r cyfarfodydd yn Ilawn tan ar gyfrif y lleisiau newyddion glywir ynddynt. Y chwiorydd yn arbenig. Rhif y dychweledigion hyd yn hyn yw 50. Bedyddiwyd 21 nos Nadolig gan y gweinidog, y lleill yn y gyfeillach. 'I'r Arglwydd y byddo'r clod.' Yr eglwysi sydd heb deimlo y dylanwadau bydded iddynt weddio yn daer am dano. 

6th January 1905, Seren Cymru.


Related Wells