Seion Calvinistic Methodist Chapel - Seven Sisters (1905)A GREAT DAY AT SOAR. Last Sabbath will be a day long remembered at Soar. The Rev. Edmund Davies gave the right hand of fellowship to 39 new members and 20 were restored to the privileges of the church. The previous month previously, 13 were added to the brotherhood, making a total of 72 during the two months. Excellent, indeed! The minister and the brotherhood are delighted and rejoice greatly at this unusual increase. The fruits of the revival can also be clearly seen in the other churches here. Seion is rejoicing because they have had about twenty additions, similarly, ten new [members] can be counted at Salem. Apart from all this, the churches have been thoroughly awoken. Prayer and praise continue in every chapel, and united prayer meetings for night workers have begun among us. The meetings circulate between the three chapels every morning at ten o'clock and the Spirit is clearly working among us. Praise be to God. To him be the thanks and on His head the crown.

Y Celt - 20th January 1905.

Additional Information

Dydd a hir gofir yn Soar yw y Sabboth diweddat. Rhoddodd y Parch Edmund Davies ddeheulaw cymdeithas i 39 o aelodau newyddion, ac adferwyd 20 i freintiau yr eglwys. Y mis o:r blaen, ychwanegwyd 13 at nifer y frawdoliaeth, yn gwneuthur cyfanswm o 72 yn ystod y ddau fis. Ardderchog, yn wir! Mae'r gweinidog a'r frawdoliaeth wrth eu bodd ac yn llawenhau yn ddirfawr am y cynydd anarferol hwn. Mae ffrwyth y diwygiad i'w canfod yn eglur hefyd yn yr eglwysi eraill yn y lie. Gorfoledda Seion o herwydd eu bod hwy yno wedi cael tuag ugain o ychwanegiad, a'r un modd y cyfrifir deg o'r newydd yn Salem. Heblaw, hyn oil' y mae'r eglwysi wedi eu deffro yn drwyadl. Parheir i weddio a moli yn mhob capel, ac y mae cyfarfodydd gweddi unedig i weithwyr y nos wedi eu cychwyn yn ein nlith. Eir o gylch y tri chapel bob boreu am ddeg o'r gloch yn eu tro, ac y mae'r Ysbryd yn gwetihio yn amlwg yn ein plith. I Dduw y bo'r clod. Diolch iddo, ac ar Ei ben bo'r goron.

Y Celt - 20th January 1905

 

 


Related Wells