Bethesda Welsh Baptist Chapel - Rhoshirwaun (1905)
The Revival continues in its fervour with us here, and as one of its expected fruits, on Sunday, February 26th, 3 were baptised on their profession of their faith in Jesus, in the river near the chapel, and several others are awaiting the same privilege. The ordinance was administered in the presence of a large number of spectators, by the Rev.T.James, the minister here.  Mr. James made very suitable comments on the importance of the ordinance, and to every unprejudiced listener, proved beyond all doubt that baptism by immersion is the only baptism.

17th March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Parha y Diwygiad yn ei wres gyda ninnau yma, ac fel un o'i ffrwythau disgwyliedig, dydd Sul, Chwefror 26ain, bedyddiwyd 3 ar eu proffes o'u ffydd yn yr Iesu, yn yr afon gerllaw y capel; ac y mae amryw ereill yn aros am yr un fraint Gweinyddwyd yr ordinhad yn ngwydd nifer fawr o edrychwyr, gan y Parch T. James, gweinidog y lie. Gwnaeth Mr James sylwadau pwrpasol iawn ar bwysigrwydd yr ordinhad; ac i bob gwrandawr diragfarn, profodd tu hwnt i bob ammheuaeth, mai bedydd trwy drochiad yw yr unig fedydd.

17th March 1905, Seren Cymru

 

 


Related Wells