Sardis Baptist Chapel - Trefil (1905)The above church has been on its knees for several weeks now, entreating God in prayer and we thank him for making plain his pleasure. The heavenly fervour can be abundantly felt in the services, and sisters take part in the singing, reading, and prayer. On Sunday, January 22nd, saw 10 submitting to the ordinance of baptism by the Rev.D.E.Davies, Tafarnaubach, 6 sisters and 4 brothers who are with us in the fellowship every month. A spectacle that will never be forgotten at Seion on Sunday, February 19th, 10 brothers again [were baptised], four coming forward at the time; two brothers and the other two cousins, and brothers to two who were being baptised. 2 [backsliders were] restored and one by letter. A total of 23. Membership has more than doubled.

3rd March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae yr eglwys uchod er ys amryw wythnosau bellach ar ei gliniau yn ymbil a Duw mewn gweddi, a diolch am ei amlygrwydd o'i foddlonrwydd. Y mae y gwres nefol i'w deimlo yn helaeth yn yr oedfaon, a'r chwiorydd yn cymmeryd rhan yn y canu, darllen, a gweddio. Sul, Ionawr 22ain, gwelwyd 10 yn ufuddhau i'r or dinhad o tedydd, set 6 chwaer a 4 o frodyr gan y Parch D. E. Davies, Tafarnaubach, yr hwn sydd gyda ni ar y cymmunbeb bob mis. Golygfa nad a byth dros gof ar Seion oedd Sul, Chwefror 19, 10 o frodyr etto, pedwar yn dyfod yn mlaen ar y pryd, dau frawd oedd dau o honynt, a dau gefnder oedd y ddau arall, a brodyr i ddau oedd yn cael eu bedyddio. Adferwyd 2, ac un trwy lythyr. Cyfanswm 23. Wedi mwy na dyblu yr aelodau.

3rd March 1905, Seren Cymru


Related Wells