Moriah Wesleyan Methodist Chapel - Halkyn (1905)The Wesleyan Church has a respectable position here, a numerous congregation and a strong church. We had been expecting the stirrings of the Holy Spirit to take place in this church - Mr R. J. Hughes was late arriving. We used the time to pray. The precentor, who was the first to kneel, had an exceptional time until the congregation rejoiced. A prayer meeting held for the young people turned out to be a remarkable one; some greeted the throne of grace for the first time, as if they were experienced suppliants. The friends of 'Moriah' feel that a heavy shower is to be expected. Let it fall, Great Lord, and to Thine Own name be the glory.

'Y Gwyliedydd' (Rhyl) 2nd February 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3191882/ART41

Additional Information

Yn y llaw hwn mae gan yr Eglwys Wesleyaidd safle Mr cynulleidfa luosog ac eglwys gref. Yr oeddym wedi bod yn dysgwyl cynhyrfiadau yr Yspryd Glan, gymeryd lle yn yr eglwys hon—Mr. R. J. Hughes yn ddiweddar yn cyrhaedd. Defnyddiwyd yr amser i weddio. Cafodd arweinydd y gan pa un oedd y cyntaf ar ei liniau amser anghyffredin nes yr oedd; yn orfoledd drwyr gynulleidfa. Cynhaliwyd cyfarfod gweddio y bobl ieuainc yr hwn drodd allan yn un hynod Rhai yn cyfarch gorsedd gras am, y tro cyntaf, fel buasent yn hen weddiwyr. Mae cyfeillion 'Moriah' yn dysgwyl fod cawod drom gerllaw. Doed i lawr, Arglwydd Mawr, ac i'th enw Dy Hun boed y gogoniant.

'Y Gwyliedydd' (Rhyl) 2nd February 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3191882/ART41


Related Wells