Llandegla (1905)The Revival has also clambered up the steep slopes, and begun to blaze in Llandegla. On the Sabbath evening, the 5th of this month, 17 received their communion for the first time, the majority from among the converts. They are an important addition to the power and responsibility of the church.

Doleuad - 24th March 1905.

Additional Information

Y Diwygiad hefyd wedi cripio'i fyny y Gelltydd Cribog, ac wedi ymennyn yn Llandegla. Nos Sabbath, y 5ed o'r mis hwn, yr oedd dau ar bymtheg yn derbyn eu cymundeb, y tro cyntaf, y mwyafrif o blith y dychweledigion. Ychwanegiad pwysig at nerth a chyfrifoldeb yr eglwys.

Doleuad - 24th March 1905.

 


Related Wells