Carmel Baptist Chapel - Carmel (1905)Now after two weeks of revivalist gatherings twice each afternoon, and some triumphant marches, we have over fifty in the fellowship in Tabor and Carmel, and we hope the spiritual life of the churches has deepened. We continue to pray. To the churches that do not yet have the revival, we say, "Ask, and it shall be given you." (17/2 Carmel 21 + others, Tabor 32+15 in Jan).

6th January 1905, Seren Cymru newspaper.

On the afternoon of Saturday, January 14th, 20 young people were baptised by the minister, the Rev. D. Morgans. Also, a large number had turned back from the far country, and many are before the church. There meetings here full of the Divine fire. In Carmel, on the afternoon of Sunday the 22nd, 20 people were baptised by our respected pastor, the Rev. D. Morgans. Several converts, and some [are] before the church. The church in Carmel is on fire, meetings with the unction of That Spirit evident here.

27th January 1905, Seren Cymru newspaper.

 

Additional Information

Yn awr ar ol pythefnos o gyrddau diwygiadol ddwy waith bob prydnawn, a rhai gorymdeithiau gorfoleddus, y mae genym dros hanner cant yn y gyfeillach yn Tabor a Charmel, a bywyd ysprydol yr eglwysi ni a hyderwn wedi ei ddyfnhau. Parheir i weddio. Wrth yr eglwysi ydynt hyd yn hyn heb yr adfywiad, dywedwn, "Gofynwch, a rhoddir i chwi." 

6th January 1905, Seren Cymru

Prydnawn Sadwrn 14eg, bedyddiwyd 20 o bobl ieuainc gan y Parch D. Morgans, gweinidog. Hefyd y rose nifer fawr wedi troi yn ol o'r tir pell, ac y mae llawer o flaen yr eglwys. Y mae yma gyrddau yn llawn o'r tan Dwyfol. Yn Carmel prydnawn Sul 22ain, bedyddiwyd 20 gan ein parchus weinidog, Parch D. Morgans. Amryw o ddychweledigion, a rhai o flaen yr eglwys. Y mae yr eglwys yn Carmel ar dân, Cyfarfodydd a'r eneiniad oddiwrth y Sanctaidd Hwnw yn amlwg yma. 

27th January 1905, Seren Cymru


Related Wells