Sittim Baptist Chapel - Felingwm-Isaf (1905)
Different denominations in this district have been conducting prayer meetings for weeks now, and it is clear that the Divine fire is sweeping through the old cwms and valleys of the quiet area of Panteg, Felingwm, Nantgaredig, and Capelgwyn. Last Tuesday evening, a large crowd assembled in Sittim chapel, Felingwm; it was obvious that neither distance nor the common barriers of life, were sufficient to prevent a host from being present. There was a fervent service, and everyone felt the Spirit evident in our midst.  

14th April 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae gwahanol enwadau y cylch yma yn cynnal cyfarfodydd gweddi er's wythnosau bellach, ac yn amlwg fod y tan Dwyfol yn ymledu trwy hen gymoedd a dyffrynoedd ardal lonydd y Panteg, Felingwm, Nantgaredig, a Capelgwyn. Nos Fawrth diweddaf, ymgynnullodd tyrfa luosog i gapel Sittim, Felingwm; amlwg oedd nad oedd pellder ffordd, na rhwystrau cyffredin bywyd, yn ddigon i attal llu rhag rhoddi eu presenoldeb, Cafwyd oedfa wresog, a phawb yn teimlo fod yr Yspryd yn amlwg yn ein mysg. 

14th April 1905, Seren Cymru


Related Wells