Hermon Baptist Chapel - Valley (1905)
We cannot be silent here and not announce our religious joy to the denomination in Wales. The religious revival has been felt here in its fervour after several months of praying to God to visit us in Hermon. And to the Lord be the thanks and glory for this. We can say that have held prayer meetings here every night for many months, yes, since some weeks before the end of the last year. We were like a brotherhood at Hermon, praying earnestly every night as soon as we heard that the fire had broken out in South Wales. We were the first to begin the prayer meetings in connection with the present Revival in this area. We were ridiculed by the other denominations, but large numbers were soon convinced by the same Spirit to follow the same example. Blessed and inspired prayer meetings were held throughout the last few months, and we had the privilege and honour of seeing some people about whom we had previously been concerned coming to services and crying for mercy in the shelter of the blood of our dear Jesus. Our dear minister has been fired with the Spirit, and is caught up in the progress of the revival in all its aspects, his soul's desire being to feel more of the fervency of the Spirit stirring the brotherhood and the whole area out of all indifference and apathy. We seldom hear a word from his lips, that is not full of longing and zeal for a religious awakening and the success of Christ's kingdom in every sphere. We can also say that these prayer meetings have had a remarkable impact on our young people, some of whom were previously objects of concern to some of us, because they were so useless in church, and so enamoured of the principles of the age. But today, they need no urging to be the foremost in God's vineyard. They vie to kneel at the throne of grace, and delight in praising His name. Seven from this church were baptised on profession of faith in the Son of God before a crowd of onlookers at Shiloh, Caergeiliog, as well as four from our sister church by our respected minister T. G. Hughes. Two of them came forward at the end, and both professed that they had decided to abandon sin, and follow the Lamb of God. Two from the country of backsliding were admitted, and there are 12 still before the church, awaiting the privilege of portraying in obedience the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. We understand there are still some in our sister church at Caergeiliog.

10th March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Nis gallwn fod yn dawel yn y fan hon heb gael cyhoeddi ein llawenydd crefyddol i'r enwad yn Nghymru. Mae yr adfywiad crefyddol wedi cael ei deimlo yma yn ei wres ar ol rhai misoedd o weddio ar i Dduw ymweled a ni yn Hermon. Ac i'r Arglwydd y byddo y diolch a'r gogoniant am hyn. Gallwn ddweyd ein bodyn cynnal cyfarfodydd gweddio bob nos er's misoedd lawer, ie, or's rhai wythnosau cyn diwedd y flwyddyn ddiweddaf. Yr oeddem fel brawdoliaeth yn Hermon yn gweddio yn ddyfal bob nos, gan gynted ag y clywsom fod y tan wedi tori allan yn Neheudir Cymru. Ni oedd y cyntaf i ddechreu y cyfarfodydd gweddio yn nglyn a'r Diwygiad presenol yn yr ardal llon. Cawsom ein gwawdio gan yr enwadau ereill, ond buan y cawsant liwythau eu hargyhoeddi yr un Yspryd i ddilyn yr un esiampl. Cawd cyrddau gweddio bendigedig ac eneiniedig drwy y misoedd diweddaf, a chawsom y fraint a'r anrhydedd o weled amryw y buom gynt yn gofidio o'u herwydd yn troi i mewn ac yn llefain am drugaredd yn nghysgod gwaed ein hanwyl Iesu. Mae ein gweinidog anwyl wedi ei danio a'r Yspryd, ac yn fyw yn symudiadau yr adfywiad yn mhob cylch o hono, a'i ddymuniadau eneidiol yn angherddol am gael teimlo mwy o wres yr Yspryd yn cynhyrfu y frawdoliaeth a'r ardal oll allan o bob difaterwch ac oerfelgarwch Anfynych y clywir gair o'i enau, na fydd yn llawn o ymawyddiad a sêl i ddelfroad crefyddol a llwyddiant teyrnas Crist yn mhob cylch, gellir hefyd dweyd fod y cyrddau gweddio hyn wedi cael effaith rhyfeddol ar ein pobl ieuainc, rhai oedd gynt yn destynau gofid i amryw o honom, o herwydd eu bod mor ddiwerth yn yr eglwys, a'u serch mor gryf ar egwyddorion yr oes. Ond erbyn heddyw, nid oes angen erfyn arnynt i fod yn flaenllaw yn ngwinllan Daw. Maent am y cyntaf yn pIygu wrth orsedd gras, ac yn ymhyfrydu mewn moli ei enw. Bedyddiwyd 7 o'r eglwys hon ar broffes o ffydd yn Mab Duw gerbron torf o edrychwyr yn Siloh, Caergeiliog, yn nghyd a phedwar o'r chwaer eglwys gan ein parchus weinidog T. G. Hughes. Daeth dau o honynt yn mlaen ar y diwedd, a phroffesodd y ddau hyn eu bod yn penderfynu cefnu ar bechod, a dilyn Oen Duw. Derbyniwyd dau o dir gwrthgiliad, a 12 etto o flaen yr eglwys yn disgwyl am y fraint o gael gwneud darlun mewn ufydd-dod o farwolaeth, claddedigaeth, ac adgyfodiad ein Harglwydd lesu Grist. Deallwn fod rhai etto yn y chwaer eglwys Caergeiliog hefyd.

10th March 1905, Seren Cymru

 


Related Wells