Siloam Baptist Chapel - Tarfarnaubach (1904)
This church has a very pleasant aspect these days. Zion has awakened and put on her power, and her robes of glory. Prayer meetings are held every evening, and they are blessed meetings, women and young girls taking part in them. The graces of the church are increasing, her faith, her love, her hope, her prayer, and her watchfulness; there tumult and anxiety in the world, ungodly sinners coming about their souls, the people coming together to the house of the Lord, the rock of the heart being shattered by the hammer of the Word in the hands of God's Spirit,and that question, 'What shall I do to be saved[?]' is becoming familiar. On Sunday, December 18th, 21 people were baptised, and 2 backsliders were received, and there are still 9 awaiting the same privilege, and the sound of a crowd on their way."The voice of rejoicing and salvation is in the tabernacles of the righteous, the right hand of the Lord is exalted:  the right hand of the Lord doeth valiantly."(10/2/05 27 baptised and 10 waiting)

6th January 1905, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Dymunol iawn ydyw agwedd yr eglwys yma yn y yddiau hyn. Mae Seion wedi deffro a gwisgo ei nerth, a gwisgoedd ei gogoniant. Cynnelir cyfarfodydd gweddio bob nos, a chyfarfodydd bendigedig ydynt, gwragedd a merched ieuainc yn cymmeryd rhan ynddynt. Mae grasusau yr eglwys yn myned ar gynnydd, ei ffydd, ei chariad, ei gobaith, ei gweddi, a'i gwyliadwriaeth; cyffro a phryder yn y byd, pechaduriaid annuwiol yn dyfod yn nghylch eu heneidiau, y bobl yn dyfod yn nghyd i dy yr Arglwydd, craig y galon yn cael ei dryllio gan ordd y Gair yn llaw Yspryd Duw, a'r gofyniad hwnw yn dyfod i arferiad, 'Pa beth a wnaf fel y byddwyf cadwedig.' Sul, Rhagfyr 18fed bedyddiwyd 21, a derbyniwyd 2 o wrthgilwyr, ac mae yma 9 etto yn arcs am yr un fraint, a swn tyrfa yn dyfod. "Llef gorfoledd ac iachawdwriaeth sydd yn mhebyll y cyfiawn, deheulaw yr Arglwydd a ddyrchafwyd, deheulaw yr Arglwydd sydd yn gwneuthur grymusder.' 

6th January 1905, Seren Cymru newspaper.


Related Wells