Llidiad-Nenog Welsh Independent Chapel (1905)We are sure that those brought up in Gwernogle [literally: the children of Gwernogle], many of whom are scattered throughout the world, because almost all its best children do leave here, will be pleased to learn that the Divine Spirit, which is setting the whole of Wales on fire, has settled in its lovely influence here in these hidden valleys too, and they will thank God for it. United meetings have been held here and at Llidiadnenog alternately every night for three weeks. The services last approximately three hours almost without exception, and some of them rise to indescribably high ground, and the tide is still rising. The mothers and young women - many of them - take their part at the throne of grace, and the young men, almost without exception. This shows us that a good future awaits our country etc, since it is the young people who are taking the greatest interest in it. There are a good number of the converts continually coming in here, some of whom are getting on in years. The influence is having a great effect on the morals of the area. Previous to this, much empty and vain talk was to be heard among young people, but now almost all the conversations are about Jesus Christ, religious matters and the influence of the services on them.

Y Celt - 27th January 1905

Additional Information

Diau genym y bydd yn llawenydd mawr gan blant Gwernogle, y rhai sydd lawer iawn o honynt ar hyd a lied y byd, o herwydd myned oddi yma y bydd eu plant goreu bron i gyd, bydd yn dda ganddynt gael ar ddeall fod yr Ysbryd Dwyfol, pa un ag sydd yn tanio Cymru drwyddi oll,wedi disgyn yn ei ddylanwad hyfryd yn y cymoedd cuddiedig yma hefyd, a diolch am dano. Cynelir cyfarfodydd yn undebol yma a Llidiadnenog bob yn ail a hyny bob nos er's tair wythnos. Bydd yr oedfaon yn para tua thair awr bron yn ddiethriad, ac mae rhai o honynt yn codi i dir anesgrfiadwy o uchel', a chodi o hyd y mae y llanw. Bydd y mamau a'r merched -lawer o honynt yn cymeryd eu rhan wrth orsedd gras, a'r bechgyn ieuainc, bron yn ddiethriad. Dengys hyn i ni fod dyfodol da o flaen ein gwlad etc gan mae yr ieuenctyd sydd yn cymeryd y diddordeb mwyaf ynddo. Mae yma nifer da o ddychweledigion yn dod i fewn yn barhaus rhai o honynt wedi myned yn mlaen mewn dyddiau.Mae y dylanwad yn effeithio yn fawr ar foesau yr ardal. Yn flaenorol i hyn, clywid llawer o wag ac ofer siarad yn mysg ieuenctyd, ond yn awr am lesu Grist a phethau crefydd a dylanwad yr oedfaon arnynt ydyw yr ymddiddanion i gyd bron.  

Y Celt - 27th January 1905


Related Wells