Ebenezer Welsh Baptist Chapel - Llanelian-yn-Rhos (1905)The spirit of the Revival has been felt here during the last two months and has done good work in our midst. On 29th January, the Rev. J. Thomas, Colwyn Bay, ministered here and advised the church to hold a prayer meeting to ask for the influence of the Holy Spirit before the sermon. This was done the following Sunday at 9.30 in the morning and 5.30 in the afternoon, when the Rev. E. Pritchard, Penycae, Ruabon, was officiating, and it was decided to hold prayer meetings every evening throughout the week, when we felt the influence of the Spirit in our hearts; and on the Sabbath, February 12th, a prayer meeting in the morning and the evening, and the Spirit was felt abundantly throughout the day, and one person stayed for the morning fellowship as a first fruit of the Revival. The Rev. E. Pritchard, Penycae, preached here until Friday evening, when Miss Davies, Leeswood, came here to assist him on the Friday evening. Three remained behind on Tuesday evening, and 3 on Wednesday evening, 1 on Thursday, and 3 on Friday. 

7th April 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae yspryd y Diwygiad wedi cael ei deimlo yma yn ystod y ddau fis diweddaf, ac wedi gwneyd gwaith da yn ein plith. Ionawr 29ain, gwasanaethodd y Parch J. Thomas, Colwyn Bay, yma, a chynghorodd yr eglwys i gynnal cyfarfod gweddi i ofyn am ddylanwad yr Yspryd Glan o flaen y bregeth, yr hyn a wnaed y Sabboth dilynol am 9.30 y boreu a 5,30 prydnawn, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch E. Pritchard, Penycae, Ruabon a phenderfynwyd i gynnal cyfarfodydd gweddio bob nos ar hyd yr wythnos, pryd y teimlwyd dylanwad yr Ysbryd yn ymwneyd a'n calonan; a Sabboth, Chwefror 12fed, cyfarfod gweddi boreu a'r hwyr, a theimlwyd yr Ysbryd yn helaeth trwy y dydd, ar arosodd un yn y gyfeillach boreu faI blaenffrwyth y Diwygiad. Bu y Parch E. Pritchard, Penycae, yn pregethu yma tan nos Wener, pryd y daeth Miss Davies, Coedllai, yma i'w cynorthwyo nos Wener. Arosodd 3 ar ol nos Fawrth, a 3 nos Fercher, ac 1 nos Iau, a 3 nos Wener. 

7th April 1905, Seren Cymru


Related Wells