Moriah Welsh Baptist Chapel - Meinciau (1905)This church and its branch in Pedair Heol [Four Roads] and Carway are filled with the spirit of prayer. The nightly meetings were started before Christmas, and they continue on a high note and increase in their influence. Our number is increased by 27, and in particular the number of our virtues. The blessed breeze of the revival creates a hunger and thirst for righteousness and piety, and a deep desire in everyone to be steeped in the dew of the Holy Spirit. We can testify that this has been obtained in some measure, but the prayer is, Give once again. 'Following Jesus' is the most important thing here now, and if there is one desire greater than others it is,' Oh that I were like Him'. You shall hear another time how we progress in future.

17th February 1905, Seren Cymru

Additional Information

Y mae yr eglwys hon a'i changhen yn Pedair Heol a Charway wedi eU llanw ag yspryd gweddi. Dechreuwyd y cyrddau bob nos cyn Nadolig, a pharhant yn eu blas ac i gynnyddu yn eu dylanwad. Ychwanegir at ein rhif 27, ac yn enwedig at rif ein rhinweddau. Crea awel fendigedig y diwygiad newyn a syched am gyfiawnder a duwioldeb, ac awydd dwfn yn mhawb am gael eu nrwydo yn ngwlith yr Yspryd Glan. Tystiolaethir fod hyn wedi ei gael i fesur, ond y weddi yw, Dyro drachefn.'Dilyn Iesu' yw'r peth penaf yn awr yma, ac os oes rhyw ddymuniad fwy na'i gilydd dyma fe, 'O na bawn i fel Efe.' Cewch glywed etto sut yr hwyliwn yn y dyfodol.

17th February 1905, Seren Cymru

 


Related Wells