Calfaria Welsh Baptist Chapel - Fforest-Fach (1905)The whole neighbourhood of Fforest-Fach has been quickened. Many drunkards have been reclaimed and show hopeful signs of repentance. The meetings are still full of enthusiasm and fervour, especially among the young people, Nowhere, however, has the change been so remarkable as at the different works and pits, prayer meetings being held in most of them.

From, 'The Christian', 5th January 1905

We are delighted to inform readers of the SEREN that the revival fire has been burning here for the last three months. The fire broke out at a prayer meeting of the young brothers, and since then we have been having blessed meetings here. The church here has risen to a more spiritual ground than it has ever seen before. The old, the young, brothers and sisters, are taking a public part in the meetings, and everyone takes part as impelled by the Holy Spirit. Mr Richards, the minister, as usual full of life, puts all his energy into the cause of the revival. He has baptised 24; eight have been restored, and approximately 30 others are still before the church.

17th February 1905, Seren Cymru

Additional Information

Pleser mawr genym hysbysu darllenwyr y SEREN fod y tan diwygiadol wedi bod yn llosgi yn y lie uchod am y tri mis diweddaf. Torodd y tan allan mewn cyfarfod gweddi y brodyr ieuainc, ac oddiar hyny yr ydym yn cael cyrddau bendigedig yma. Mae'r eglwys yn y lie wedi codi i ysbrydoiach tir nag y gwelwyd hi erioed o'r blaen. Mae yr hen a'r ieuainc, yn frodyr a chwiorydd, yn cymmeryd rhan gyhoeddus yn y cyrddau, a phawb yn cymmeryd rhan fel eu cymhellir gan yr Yspryd Glan. Mae Mr Richards, y gweinidog, fel arfer yn llawn bywyd, ac yn gweithio a'i holl egni o blaid y diwygiad. Y mae wedi bedyddio 24, wyth wedi eu hadfer, ac oddeutu 30 etto o flaen yr eglwys.

17th February 1905, Seren Cymru

 


Related Wells