Bethlehem Baptist Chapel - Porthyrhyd (1905)
We rejoice to inform you that the Revival breeze has visited us. 29 have been added to the church in the space of the last 6 weeks, 19 by baptism, one by letter, and the others from the country of backsliding. Eight were baptised by the Rev.L.R.Williams, Tumble, and 11 by the Rev.J.Herbert, Penygroes.

3rd March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae yn llawen genym hysbysu fod awel y Diwygiad wedi dod heibio i ninnau. Ychwanegwyd 29 at rif yr eglwys yn nghwmpas y 6 wythnos diweddaf, trwy fedydd 19, trwy lythyr 1, a'r lleill o dir gwrthgiliad. Bedyddiwyd 8, gan y Parch L. R. Williams, Tumble, ac 11 gan y Parch J. Herbert, Penygroes.

3rd March 1905, Seren Cymru


Related Wells