Carmel Baptist Church - Pontlliw (1905)
The powers and effects of the Revival continue as a force amongst us. We had the pleasure of leading ten believers in the Son of God to the watery grave [baptism] last Sabbath and received back three from the far country. We feel that these additions to the church here, on average, are a clear indication of the strength of the movement. There are a total of 38 new members on the side of the Lamb.

27th January 1905, Seren Cymru newspaper.

The pastor reported 25 new members and 3 inquirers. From, 'The South Wales Daily News', 11th January 1905. The pastor reported 38 new members on 3rd February 1905.

Additional Information

Mae nerthoedd ac effeithiau y Diwygiad yn para yn rymus yn ein plith. Cawsom yr hyfrydwch o arwain deg o gredinwyr yn Mab Duw i'r dyfrllyd fedd dydd Sabboth diweddaf, a derbyn tri yn ol o'r tir pell. Teimlwn fod yr ychwanegiadau hyn at yr eglwys yn y lie, yn ol cyfartaledd pethau, yn ddangoseg eglur o rymusder y mudiad. Mae y cyfanrif yn 38 o'r newydd o ochr yr Oen.

27th January 1905, Seren Cymru.


Related Wells