Elim Methodist Chapel - Port Dinorwic (1905)The converts from the evening of Sunday, Jan. 1st, to Saturday, January 14th, is numbered 113.

'Y Gwyliedydd' (Rhyl) 26th January 1905.

The Revival continues in its heat in our area. There are blessed meetings here, especially the young people's meetings. On Saturday evening, at Elim, there was a prayer meeting of special warmth, but on the evening of the Sabbath, in the same place, the dam broke, until the whole place was shaken. General rejoicing and praise broke out, especially amongst the young people. In this was felt the powers of the Holy Spirit upon the hearts of the young people, the like of which we have not seen. From the beginning the meeting was on a high spiritual level, and the heat increased until the clouds broke in gracious, refreshing showers...

Y Cymro - 9th March 1905

Additional Information

Parhau yn ei wres wna y Diwygiad yn ein hardal. Y mae yma gyfarfodydd bendigedig, yn arbenig felly cyfarfodydd y bobl ieuainc. Nos Sadwrn, yn Elim, cafwyd cyfarfod gweddio neillduol o gynes, ond nos Sabboth, yn yr un lle, torodd yr argae, nes yr ysgydwyd yr holl le. Torodd yn orfoledd a moliant cyffredinol, yn arbenig felly yn mysg y bobl ieuainc Teimlwyd yn hwn rymusderau yr Ysbryd Glan ar galonau y bobl ieuainc, na welsom ei debyg etto Yr oedd y cyfarfod o'r dechreu ar lefel ysbrydol uchel, a'r gwre yn codi, nes y torodd y cymylau graslawn yn gawodydd adfywiol ar…

Y Cymro - 9th March 1905.

 


Related Wells