Lisvane Baptist Chapel (1905)
The amazing Awakening in our land still continues amongst us on a high note. Thanks for the transformation that has taken place in the churches. A few months ago we felt that we would be in our graves before seeing the camp moving, but now the sound of our praise is to be heard in the gates of the daughter of Zion. It is amazing what feeling and enthusiasm are to be found among the young members of our churches. On the Sunday before last we had a meeting here  - a meeting of prayer and singing – such as had never been seen here, and the young people from 12 to 18 year-olds doing it all; the boys and girls praying, and we older ones able to say that it was good to be there. Last Sabbath, Mr James, our respected minister, baptised four, three of them heads of families, one of them was from the Wesleyans. We had a very pleasant Sunday even though the weather was unfavourable. One came to us on Sunday evening from the far country, and there is a sound of more coming. The increase in the church is now over 40. To God be the praise and not to men.

7th April 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae'r Deffroad rhyfeddol sydd yn ein gwlad yn parhau yn ei flas yn ein plith o hyd. Diolch am y cyfn ewidiad sydd wedi cymmeryd lie yn yr eglwysi. Buom ni yn teimlo ychydig fisoedd yn ol y byddem wedi ein claddu cyn cael gweled y gwersyll yn symud, ond yn awr mae swn ein a moliant i'w glywed yn mhyrth merch Seion. Y mae yn syndod y fath deimlad a brwdfrydedd sydd i'w ganfod yn mhlith aelodau ieuainc ein heglwysi. Cawsom ni y Sul cyn y diweddaf gwrdd a welwyd erioed un o'r fath yma—cwrdd gweddi a chanu, a'r rhai ieuainc o 12 i 18 oed yn gwneud y cwbl, y merched a'r bechgyn yn gweddio, a ninnau oedd yn henach yn gallu dweyd mai da oedd bod yno. Sabboth diweddaf bedyddiodd Mr James, ein parch us weinidog, bedwar, tri o honyat yn benau teuluoedd, yr oedd un o honynt oddiwrth y Wesleyaid. Cawsom Sabboth dymunol iawn "er bod y tywydd yn anffafriol. Daeth un atom nos Sul o'r tir pell, ac mae swn ychwaneg yn dod. Mae cynnydd yr eglwys erbyn hyn dros 40. I Dduw byddo'r clod ac nid i ddynion. 

7th April 1905, Seren Cymru


Related Wells