Ramoth Baptist Chapel - Abercych (1905)
Perhaps many will find a little of the history of the "cause" here acceptable at such a delightful time for religion, as in almost everywhere else in the land. We started a series of prayer meetings in early December last, every evening for about 5 weeks, and from then until now three times a week without anyone seeming to tire of them. I am pleased to inform you that we as a church have received benefit and blessing as a result, and to crown everything, a number of people were seen coming to services and deciding to follow Jesus. About two months ago the brotherhood here decided to create a new baptistery, and after some hard work, it was successfully made ready in time. It stands in an extremely beautiful position, not far from the chapel, and I am sure it is one of the most beautiful baptisteries in Wales. Sunday, April 2nd, was the appointed day for baptising the converts, numbering 17. At 2 o'clock in the afternoon, a large crowd, several hundred in number, could be seen gathered around the spot to be eyewitnesses of the administration of the ordinance, some of them never having seen a baptism before. Fortunately, the afternoon turned out to be all we could wish, and the weather was fine and summery.

14th April 1905, Seren Cymru

Additional Information

Dichon y bydd ychydig o hanes yr achos yn y lIe hwn yn dderbyniol gan lawer ar adeg mor hyfryd ar grefydd, fel braidd yn mhob mar arall trwy y wlad. Dechreuwyd cynnal cyfres o gyfarfodydd gweddi yn gynnar yn mis Rhagfyr diweddaf, bob nos am tua 5 wythnos o amser, ac oddiar hyny hyd yn awr dair gwaith yr wythnos heb fod neb yn ymddangos yn blino arnynt. Da genyf hysbysu ein bod fel eglwys wedi derbyn lies a bendith mewn canlyniad, ac yn goron ar y cyfan gwelwyd amryw yn troi i fewn gan benderfynu canlyn yr Iesu. Tua dau fis yn ol penderfynodd y frawdoliaeth yn y lie wneuthur bedyddfa newydd, a llwyddwyd wedi ymdrech galed i'w chael yn barod erbyn yr adeg. Sail mewn man prydferth dros ben, heb fod yn bell oddiwrth y capel, a sicr genyf ei bod yn un o'r beddydfanau prydferthaf yn Nghymru. Sul, Ebrill 2il, oedd y diwrnod pennodedig i fedyddio y dychweledigion, pa rai a rifent 17. Prydnawn am 2 o'r gloch, gellid gweled tyrfa fawr, amryw gannoedd o nifer, wedi ymgasglu o amgylch y fan i fod yn llygad-dystion o weinyddiad yr ordinhad, amryw o honynt heb weled bedyddio erioed or blaen. Yn ffodus, trodd y prydnawn allan yn bob peth y gellid dymuno, y tywydd yn deg a hafaidd.

14th April 1905, Seren Cymru


Related Wells