Pencarneddi Baptist Chapel (1905)The fire of the Revival is strongly felt in both these churches. They have held and continue to hold meetings much characterised by the divine influence, the sisters, like the brothers, vying to take part. The two churches are in their silver sandals and fervently acknowledge this, saying, “The Lord hath done great things for us.” 

the number of converts, Gaerwen 9, Pencarneddi 18.

31st March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae gwres y Diwygiad i'w deimlo yn gryf yn y ddwy eglwys hon. Yr ydys wedi cael ac yn parhau i gael cyfarfodydd hynod o arddeliadol, y chwiorydd fel y brodyr am y cyntaf yn cymmeryd rhan ynddynt. Mae y ddwy eglwys yn eu sandalau arian ac mewn hwyl yn cydnabod, gan ddywedyd, Yr Arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion." Nifer y dychweledigion, Gaerwen 9, Pencarneddi 18.

31st March 1905, Seren Cymru


Related Wells