Salem Welsh Baptist Chapel - Bedlinog (1905)
On the evening of Sunday, February 12th, our minister. the Rev. W. Morton, baptised 17 brothers, most of them over 40 years of age. On the evening of Tuesday, February 14th, he baptised 12 sisters, four of them mothers who had been listeners as mothers and had been listeners for years. These baptisms bring the increase in the church since October by baptism and restoration to 101, and a number of others are still before the church.'To the Lord be the praise.'  The church is full of life and activity. Our wish is that this should continue.

17th February 1905, Seren Cymru

Additional Information

Nos Sul, Chwefror 12fed, bedyddiodd ein gweinidog, y Parch. W. Morton, 17 o frodyr, mwyafrif o honynt dros 40 mlwydd oed. Nos Fa wrtli, Chwefror 14eg, 12 o chwiorydd, pedair o lionynt yn famau ac wedi bod yn wrandawyr o honynt yn famau ac wedi bod yn wrandawyr am flynyddoedd. Y mae y bedyddiadau hyn yn gwneud cynnydd yr eglwys er mis Hydref trwy fedydd ac adferiad yn 101, ac y mae amryw etto o flaen yr eglwys. I'r Arglwydd y byddo y clod. Y mae yr eglwys yn llawn bywyd a gweithgarwch. Parhaed felly yw ein dymuniad.

17th February 1905, Seren Cymru


Related Wells