Broad Haven Baptist Church (1905)
The fire of the religious revival has reached us on the shores of the Atlantic. We have held united prayer meetings with the Independents from Little Haven every day for the last six weeks. We have had blessed times in these meetings, and they have been well attended, day after day. A large number came during this time, considering the how small is the population in this area. 26 were added to our church, six of whom were returning from the country of backsliding. On Sunday morning, Feb 26th, 18 were baptised the Rev. M. B. Owen, BA, Carmarthen, in the river near our place of worship, and two are still waiting. 8 were added to the Congregational church under the influence of these meetings. A new spirit has awoken in us in this area for the work of our Saviour through the power of the mighty influences that are following this wonderful revival.    

10th March 1905, Seren Cymru

Additional Information

 Mae tan yr adfywiad crefyddol wedi cyrhaedd hyd atom ninnau ar lan y Werydd. Cynnaliwyd cyrddau gweddio genym ni a'r Annibynwyr. Little Haven, mewn undeb a'n gilydd bob dydd yn ystod y 6 wythnos diweddaf. Cawd amseroedd bendithiol yn y cyrddau hyn, a mynychid hwy gan niferoedd lluosog: ddydd ar ol dydd. Yn ystod yr amser hwn daeth nifer mawr ac ystyried lleied poblogaeth y cylch hwn, i mewn. Chwanegwyd at ein heglwys ni 26, chwech o'r cyfryw yn ddychweledigion o dir gwrthgiliad. Bedyddiwyd fore Sabboth, Chwef. 26ain, 18, yn yr afon gerllaw'n baddoldy gar. y Parch M. B. Owen, B.A., Caerfyrddin ac y mae dau etto yn aros. Chwanegwyd 8 at eglwys yr Annibynwyr o dan ddylanwad y cyrddau hyn, Mae ynom yspryd newydd i waith ein Ceidwad wedi ei ddeffro yn y cylch hwn drwy rym y dylanwadau nerthol a ddilynant yr adfywiad bendigedig hwn.    

10th March 1905, Seren Cymru


Related Wells