Zion Baptist Chapel - Cwmgors (1905)Although the Revival fire has not reached us here yet in its full strength and splendour, yet quite an awakening has taken place among us as a church and congregation, and throughout the neighbourhood in general. Major change for the better can be discerned in people's lives at work, on the streets, and in the home, but nowhere is the Revival more evident than in the synagogues of Bacchus. After 6 weeks of heavenly and blessed prayer meetings, last Saturday evening we had the privilege of seeing our respected minister lead 15, ten brothers and five sisters, through the waters of baptism, some of them middle-aged men and in their full strength, and up until now considered among the worst characters in the area, as drunkards and blasphemers. May they have much of God's grace that they may live in future so that that the word 'worst' may be exchanged and 'best' set in its place in the story of their lives. The above number were received on Sunday evening, together with 11 prodigals, as full members. Thank God for them.  (3rd March Zion 40)

27th January 1905, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Er nad yw y tan Diwygiadol wedi ein cyrhaedd ni yma etto yn ei lawn nerth a'i ysplander, etto y mae yma gryn ddeffroad wedi cymmeryd lie yn ein plith fel eglwys a chynnulleidfa, a thrwy y gymmydogaeth yn gyffredinol. Cyf: ewidiad mawr er gwell i'w ganfod yn mywydau pobl yn y gwaith, ar yr beolydd, ac ar yr aelwydydd, ond ni chanfyddir y Diwygiad yn amlycach yn un man nag yn synagogau Bacchus. Ar ol 6 wythnos o gyfarfodydd gweddi nefolaidd a bendithlawn, cawsom y fraint nos Sadwrn diweddaf o weled ein parchus weinidog yn arwain 15, deg o frodyr a phump o chwiorydd trwy ddyfroedd y bedydd, rhai o honynt yn ddynion canol oed, ac yn eu llawn nerth, a hyd yn awr yn cael eu hystyried gyda'r cymmeriadau gwaethaf yn yr ardal, fel meddwon a chablwyr. Llawer o ras Duw gaffont i fyw yn y dyfodol fel y gellir cyfnewid y gair gwaethaf, a gosod goreu yn ei le yn hanes eu bywyd. Nos Sul derbyniwyd y nifer uchod, yn ngbyd ag 11 o afradloniaid, yn gyflawn aelodau. Diolch i Dduw am danynt.

27th January 1905, Seren Cymru


Related Wells