Afonwen English Presbyterian Chapel (1905)On the afternoon of Easter Monday, April 24th, in the presence of a large audience, the foundation stones of the new chapel at Afonwen, Caerwys, were laid by Messrs. Samuel Smith, M.P., W. J. Davey, Maesmynan, and C. Tudor Hughes, Wrexham. The interesting ceremony was presided over by Mr. J. Herbert Lewis, M.P., who is an officer of the church. During the afternoon, the sum of £148 was received towards the expenses of the new chapel. This chapel is the only English Nonconformist place of worship between Denbigh and Holywell, a distance of 15 miles. We are overjoyed to see this church in such a successful position. Under the care of its devoted minister, the Rev. J. Bennett Williams, BA, it has recently doubled its membership. We congratulate him and the church on their bright prospects.

Goleuad - 28th April 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224723/ART25

Additional Information

Eglwys Saesneg Afonwen.—Prydnawn Llun y Pasg, Ebrill 24am, yn mhresenoldeb cynulleidfa fawr, gosodwyd ceryg sylfeini capel newydd Afonwen, Caerwys, gan y Mri. Samuel Smith, A.S., W. J. Davey, Maesmynan, a C. Tudor Hughes., Wrecsam. Llywyddwyd yn y seremoni ddyddorol gan Mr. J. Herbert Lewis, A.S., yr hwn sydd yn swyddog yn yr eglwys. Derbyniwyd yn ystod y prydnawn tuag at dreuliau y capel newydd y swm o £ 148. Y capel hwn yw yr unig addoldy Ymneillduol Seisnig rhwng Dinbych a Threffynon, pellder o 15 milldir. Y mae yn llawenydd genym weled yr eglwys hon mewn sefyllfa mor lwyddianus. 0 dan ofal ei gweinidog ymroddgar, y Parch. J. Bennett Williams, B.A., y mae yn ddiweddar wedi dyblu yn ei haelodaeth. Llongyfarchwn ef a'r eglwys ar eu rhagolygon disglaer.

Goleuad - 28th April 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224723/ART25


Related Wells