Salem Welsh Baptist Chapel - Trawsfynydd (1905)The church has been on her knees for 5 weeks, and the Lord has answered our prayers. On January 29th, after a powerful sermon by the Rev. Moses Roberts, Seion, Blaenau Ffestiniog, 4 young brothers were baptised in the river Prysor on a profession of their faith in the Son of God. This is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes.

17th February 1905, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Y mae yr eglwys ar ei gliniau er's 5 wythnos, ac y mae yr Arglwydd wedi ateb ein gweddiau. lonawr 29ain, bedyddiwyd 4 o frodyr ieuainc yn afon Prysor, ar broffes o'u ffydd yn Mab Duw, ar ol pregeth rymus gan y Parch Moses Roberts, Seion, Blaenau Ffestiniog. O'r Arglwydd y daeth hyn. a rhyfedd yw yn ein golwg ni.

17th February 1905, Seren Cymru newspaper.


Related Wells