Sion Calvinistic Methodist Chapel - Rowen (1905)
With others, the Lord has remembered us too. Although we have not so far had one powerful outpouring, we have now, for approximately two months, been under the heavy dew of heaven. The 'living spirit of the awakenings' has done great things in our midst, although the work has caused no great commotion. The families that before were not entirely the Lord's have been united, and whole families have sought a place in his house. Last Sabbath evening there was a 'communion' that can be called, a 'communion of the Revival'. Not only had the church awoken to remember the death of its Redeemer, but there were amongst us the splendid number of 27 partaking for the first time. The Lord hath done great things for us; whereof we are glad." It is as if our neighbourhoods were on the slopes of the mount of transfiguration, and as if the light of heaven were transforming the moral and spiritual character of our country. Thanks be for times in which we see the Lord's salvation - the dawn is breaking after the night.

Goleuad - 10th February 1905.

Additional Information

Gydag eraill mae'r Arglwydd wedi ein cofio ninau. Er nad ydym hyd yn hyn wedi cael un tywalltiad grymus, yr ydym bellach er's oddeutu dau fis o dan wlith y nefoedd yn drwm. Mae 'ysbryd byw y deffroadau wedi gwneyd yn ein plith bethau mawrion, er nad yw trwst y gweithio yn fawr. Y teuluoedd oedd o'r blaen heb fod yn gyfan eiddo'r Arglwydd wedi eu cyfanu, a theuluoedd cyfain wedi ceisio am le yn ei dy. Nos Sabbath caed cymundeb' y gellir ei alw yn 'gymundeb y Diwygiad. Nid yn unig yr oedd yr eglwys fel wedi ymddeffro i gofio angeu ei Phrynwr, ond yr oedd yn ein plith y nifer hardd o 27 yn cyfranogi o newydd. "Yr Arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion, am hyny yr ydym yn llawen." Mae ein cymydogaethau fel ar lethrau mynydd y gweddnewidiad, a goleu'r nef fel yn gweddnewid cymeriad moesol ac ysbrydol ein gwlad. Diolch am amseroedd gweled iachawdwriaeth yr Arglwydd y wawr yn tori wedi'r nos.

Goleuad - 10th February 1905.

 

 

 


Related Wells