Salem Welsh Baptist Chapel - Cwmparc (1904)’97 new members. Prayer meetings nightly for the last month.'

From, 'The South Wales Daily News', 28th November 1904.

23/12 After whole weeks of praying great success was obtained. The matter of the soul came to the fore, the Divine glory to the centre, and the affairs of this world were pushed to the background. A welcoming entrance was given to Him who has for long been knocking at the door of the chapel. As He and the church began to sup together, a knocking was heard on the great locked door which is before you when you go through the pass of conviction. That was opened and it was found that a large crowd desired to enter, and Zion and her Bridegroom have been alternately supping and singing ever since. On Sunday, December 11th, 68 were baptised at SalembyourrespectedministerMr.Jas. Davies;14sisters in the morningand54 brothers in the evening. Several are still awaiting the same privilege. Between the number of backsliders and those who have professed Christ for the first time, they number 127.

23rd December 1904, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Wedi wythnosau cyfain o weddio sicrhawyd llwyddiant mawr. Daeth mater enaid i'r front, daeth y Dwyfol ogoniant i'r canol, a gwthiwyd helynt y byd hwn yn ol i'r tu cefn. Rhoddwyd agoriad croesawus i'r Hwn oedd er's amser maith yn curo wrth ddrws y capel. Gyda ei fod Ef a'r eglwys yn dechreu swpera. Clywyd curo ar y drws mawr cloedig sydd o'ch blaen pan yr eloch drwy fwlch yr argyhoeddiad. Agorwyd hwnw a chafwyd fod tyrfa fawr am ddod i mewn, a swpera a chanu bob yn ail mae Seion a'i Phriod er hyny byth. Sul, Rhagfyr 11eg, bedyddiwyd yn Salem gan ein parchus weinidog Mr Jas. Davies 68, sef 14 o chwiorydd yn y boreu a 54 o frodyr yn yr hwyr. Mae amryw etto yn aros am yr un fraint. Rhwng nifer y gwrthgilwyr a'r rhai sydd wedi arddel Crist am y tro cyntaf, rhifant 127.

23rd December 1904, Seren Cymru.

 


Related Wells