Rhydwyn Welsh Baptist Chapel (1905)On the morning of Monday, Jan 16th, Mr.Jones visited Rhydwyn. He exhorted people not to ask forgiveness for old sins of twenty and thirty years ago, but for them to believe that God had forgiven them the first time they asked him.  After this, we noticed that people were seeking forgiveness for the sins of the day itself. He emphasised that the elders of the people should not allow the light of day to doubts in fellowship meetings, &c. This service was different from Llanfachraeth services. Llan[fachreth] services were characterized by people's willingness to join together in reciting verses, hymns, prayers. In Rhydwyn everyone was weeping copiously. Two people came to Christ at this service. We heard that over 20 have now remained at Rhydwyn.

10th February 1905, Seren Cymru newspaper.

Additional Information

Boreudydd Llun, Ionawr 16eg, talodd Mr Jones ymweliad a Rydwyn.Cymhellai y bobl i beidio gofyn maddeuant am hen bechodau ugain a deng mlynedd-ar-hugain yn ol, ond am iddynt gredu fod Duw wedi eu maddeu y waith gyntaf y gofynwyd iddo Ar ol hyn, sylwasom fod y bobl yn ceisio maddeuant am bechodau y diwrnod ynddo ei hun. Pwysleisiai ar i flaenoriaid y bobl beidio rhoi goleu ddydd i amheuon mewn cyfeillachau, &c. Yr oedd yr oedfa hon yn wahanol i oedfaon Llanfachraeth. Nodweddid oedfaon y LIan gan barodrwydd y bobl i adrodd adnodau, emynau, gweddiau, drwy eu gilydd. Yn Rhydwyn yr oedd pawb yn wylo'r dagrau yn hidl. Daeth dau at Grist yn yr oedfa hon. Clywsom fod dros 20 wedi arosyn Rhydwyn erbyn hyn.

10th February 1905, Seren Cymru.

 

 


Related Wells