Libanus Welsh Baptist Chapel - Clwt-Y-Bont (1905)
One of the first to come into our church was my father, after being a listener for 65 years, after my two younger brothers prayed earnestly for him. My father and my brother were baptised the following Sunday, together with three others. The "cause" is taking on a new aspect, the young women taking a public part as do the young men. There is a sound of others coming, and many mighty men tremble. We expect one or two of the old listeners tomorrow. Libanus will be sending volunteers to hold meetings along the highways and the fields [Luke 14:23 "highways and hedges" in English] on Sundays, together with all the other churches.

20th January 1905, from Seren Cymru.

Additional Information

Un o'r rhai cyntaf i ddod yn ein heglwys ni oedd fy nhad ar ol gwrando 65 o flynyddau, ar ol i fy nau frawd ieuengaf weddio yn daer ar ei ran. Cafodd fy nhad a fy mrawd eu bedyddio y Sul canlynol, yn nghyd a thri ereill. Mae yr achos yn cymmeryd agwedd newydd, y merched yn cymmeryd rhan gyhoeddus yr un fath a'r meibion. Mae swn rhai ereill yn dod, a llawer o rai cedyrn yn crynu. Yr ydym yn disgwyl un neu ddau o'r hen wrandawyr yfory. Bydd Libanus yn anfon gwirfoddolwyr i gynnal cyfarfodydd ar hyd y prif ffyrdd a'r caeau. y Sul, yn nghyd a'r holl eglwysi ereill.

20th January 1905.

 


Related Wells