Bethany Baptist Chapel - Six Bells (1905)
On the evening of Sunday, January 29th, 43 [were baptised], four of whom came forward at the time, one of the four being an old woman who had crossed the mountain and who left the baptistery singing melodiously, and some Welsh woman in the crowd was shouting, ‘Thanks be to him’. On the evening of Wednesday, February 1st, 43 [were baptised], seventeen of whom came forward at the time, six being from other denominations. On February 12th, 38 [were baptised], five of whom came up at the time, one farmer from the Independents who would have had to walk a great distance, had not M. Brace insisted on giving him a change of clothes. The total of converts since November 28th is over 650, close to 250 of whom have been admitted to full membership, 400 are still awaiting the same privilege. There were 986 at our Sunday School last Sunday.  

17th February 1905, Seren Cymru

 

Additional Information

Nos Sul, Ionawr 29ain, 43, pedwar o honynt yn dod mlaen ar y pryd, un o'r pedwar yn hen wraig wedi croesi'r mynydd ac yn mynd o'r fedyddfa dan ganu yn soniarus, a rhyw  Gymreiges o'r dorf yn gwaeddi, Diolch Iddo. Nos Fercher, Chwefror laf, 43, dau ar bumtheg o honynt yn dod yn mlaen ar y pryd, chwech yn perthyn i enwadau ereill. Chwefror 12fed, 38, pump o honynt yn dod i fyny ar y pryd, un amaethwr o Annibynwr fyddai rhaid iddo gerdded bellder mawr o ffordd, onibai i Mr Brace fynu rhoddi newid dillad iddo. Cyfanswm oddiar Tachwedd 28ain o ddychweledigion dros 650, agos i 250 o honynt wedi eu derbyn i gyflawn aelodaeth, 400 etto yn aros am yr un fraint. Yr oedd ein Hysgol Sul yn 986 y Sul diweddaf.  

17th February 1905, Seren Cymru


Related Wells