Bethel Baptist Chapel - Glyn-nedd (1905)
On Christmas Night 22 werebaptisedbyourrespectedministerT.CarmenHarries.A number are still awaiting the same privilege.TheRevivalistic fire is still in full heat here. The Christmas holiday was spent in praise and prayer throughout the whole valley. (24/2/05 13 more)

13th January 1905, Seren Cymru Newspaper.

Additional Information

Nos Nadolig bedyddiwyd 22 gan ein gweinidog parchus T. Carmen Harries. Y mae amryw etto yn aros am yr un fraint. Mae y tan Diwygiadol mewn llawn gwres yma o hyd. Treuliwyd gwyl iau y Nadolig mewn mawl a gweddi trwy yr oll ddyffryn.

13th January 1905


Related Wells