Providence Welsh Baptist Chapel - Cwmdu (1905)
We here are enjoying wonderful times of the presence of the Lord. Prayer meetings started here in the last week in December, and still continue their fervour and intensity. The Spirit has fallen on the men and women, the young men and the young women, the men-servants and the maids, causing them to speak in explanation of the Spirit and with great power and influence. There are some here, who had been [involved] with religion for years but without doing anything in public, praying and wailing until they draw heaven down to earth, and young brethren and sisters have broken out in prayer with such ability, fervour and insistence as to cause wonder and amazement.'This is the Lord's doing, and it is marvellous in our eyes.' On the Sabbath, February 19th, seven persons were baptised on profession of their faith in the Son of God, 2 of them members with the Methodists, also 3 [backsliders] were restored, and others are still awaiting the same privilege. The Lord hath done great things for us; whereof we are glad.'

3rd March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Yr ydym yn y He hwn yn mwynhau amseroedd hyfryd o bresenoldeb yr Arglwydd. Mae yma gyfarfodydd gweddi wedi dechreu yr wythnos olaf yn Rhagfyr, ac yn parhau o hyd yn eu gwres a'u hangherddoldeb. Yr Yspryd wedi disgyn ar y gwyr a'r gwragedd, y meibion a'r merched, y gweision a'r llaw forwynion, nes peri iddynt lefaru yn eglurhad yr Yspryd a chyda nerth a dylanwad mawr. Mae yma rai oedd gyda, chrefydd er's blynyddau, ond heb wneyd dim yn gyhoeddus, yn gweddio ac yn llefarn nes tynu y nefoedd i lawr i'r ddaear, a brodyr a chwiorydd ieuainc wedi tori allan i weddio gyda'r fath ddeheurwydd, gwres, a thaerineb, nes peri rhyfeddod a synedigaeth. 'O'r Arglwydd y mae hyn, a rhyfedd yw yn ein golwg ni.' Sabboth, Chwefror 19eg, bedyddiwyd saith o bersonau ar broffes o'u ffydd yn Mab Duw, yr oedd 2 o honynt yn aelodau gyda'r Methodistiaid, hefyd adferwyd tri, ac y mae ereill etto yn aros am yr un fraint. Yr Arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion, am hyny yr ydym yn llawen.'

3rd March 1905, Seren Cymru

 


Related Wells