Salem Welsh Baptist Chapel -Llangennech (1905)
It is with unmixed pleasure that we can say that the revival is also here in Salem. One recent Sunday was a Sunday to be remembered for a long time when 36 people were baptised in the River Marlais by our minister the Rev A. Morris on profession of their faith. The same day 6 backsliders were admitted, and three people by letter. The meetings continue quite fervent and Heaven smiles to confirm the prayers of the church.

17th February 1905, Seren Cymru

Additional Information

Pleser digymmysg genym ydyw hysbysu fod yma yn Salem ddiwygiad hefyd. Sul i'w gofio am hir amser ydoedd un o'r Suliau diweddaf hyn, pryd y bedyddiwyd 36 ar broffes o'u ffydd yn Afon Marlais gan ein gweinidog y Parch A. Morris. Yr un dydd derbyniwyd 6 gwrthgiliwr, a thri trwy lythyrau. Mae'r cyrddau yn parhau yn weddol hwylus a'r Nefoedd yn gwenu er cadarnhau gweddiau'r eglwys.

17th February 1905, Seren Cymru


Related Wells