Bethlehem Welsh Baptist Chapel - Rhydyfelin (1905)The great spiritual tide continues to flow in here. On Sunday, January 29th, our minister baptised 30, 4 from the far country, and 8 are before the church, now making a total of 72 during the revival, so you can see that this small church has more than doubled in numbers. Prayer meetings have been held here every evening for ten weeks now, inspired meetings. Special meetings for the young people are held at 5 o'clock every Sunday afternoon and every Wednesday evening. As a church, we rejoice in our young people for their enthusiasm at these meetings. Some in our churches believe the church is a Pullman Sleeping Car to carry them to heaven.  The church continues on her knees and expects still more who are hesitating in two minds. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory.

17th February 1905, Seren Cymru

 

Additional Information

Parhau i ddod i mewn y mae y llanw mawr ysprydol yma. Nos Sul, lonawr 29ain, bedyddiwyd, 30 gan ein gweinidog, 4 o'r tir pell, ac 8 o flaen yr eglwys, yn awr yn gwneyd cyfanswm o 72 yn ystod y diwygiad, felly fe welir fod yr eglwys fechan yma wedi mwy na dyblu mewn rhifedi. Cynnelir cyfarfodydd yma yn awr bob nos er ys deg wythnos, cyfarfodydd enneiniedig. Cynnelir cyfarfodydd yn neillduol i'r bobl ieuainc am 5 o'r gloch bob prydnawn Sul, a nos Fercher yn mhob wyth nos. Gorfoleddwn fel eglwys yn ein pobl ieuainc am eu brwdfrydedd yn y cyfarfodydd yma. Cred lhai yn ein heglwysi mai Pullman Sleeping Car yw yr eglwys i'w cludo i'r nefoedd.  Y mae yr eglwys yn parhau ar ei gliniau, ac yn disgwyl ereill etto sydd yn cloffi rhwng dau feddwl. Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni, ond i'th enw dy hun dod y gogoniant.

17th February 1905, Seren Cymru

 


Related Wells