Bethesda Baptist Chapel - Tydu (1905)At present we have here a beautiful and roomy place of worship and a congregation filling it to the brim. The cause has never flourished so. The current membership is 412. In the course of the month, 111 were admitted through baptism, and 18 from the country of backsliding. The majority are young men. Around 26 are still before the church, and others are coming continuously. Unforgettable services are have been held here during the week and on Sundays.  

31st March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae yma yn bresenol addoldy hardd ac eang a chynnulleidfa yn ei lanw hyd yr ymylon. Ni fu yr achos erioed mor lewyrchus. Nifer yr aelodau yw bresenol yw 412. Derbyniwyd 111 yn ystod y mis drwy fedydd, a 18 o dir gwrthgiliad. Y mwyafrif yn ddynion ieuainc. Mae tua 26 o flaen yr eglwys etto, ac ereill yn dod yn barhaus. Mae yma oedfaon bythgofiadwy wedi eu cynnal yn ystod yr wythnos ac ar y Sul.  

31st March 1905, Seren Cymru


Related Wells