Capel-y-Graig - Talsarnau (1905)
While others are enjoying in abundance the fruit of this visit from the Lord. The above small church, among the tribes, has a reason to praise the Lord because he has not passed her by. On Sunday, January 15th, we were privileged to see as many as 6 people submitting themselves to the ordinance of baptism, three brothers and three sisters, all by the Rev. Samuel Pierce. One was 'converted' returned, and several are still awaiting the privilege of obeying the ordinance, and among them one of the old listeners here. The Lord hath done great things for us; whereof we are glad."

27th January, 1905 Seren Cymru newspaper.

 

Additional Information

Tra y mae eraill yn mwynhau yn helaeth o ffrwyth yr ymweliad hwn oddiwrth yr Arglwydd. Mae gan yr eglwys fechan uehod, yn mysg y llwythau, destyn clodfori yr Arglwydd am nad aeth heibio iddi hithau. Sabboth, lonawr 15fed, cawsom y fraint o weled cynnifer a 6 yn ymostwng i'r ordinhad o fedydd, tri brawd a thair chwaer, yr oll gan y Parch Samuel Pierce. Dychwelwyd un, ac mae amryw yn aros am y fraint o ufuddhau i'r ordinhad etto, ac yn eu plith un o'r hen wrandawyr hynaf yn y lie. Yr Arglwydd a wnaeth i ni bethau mawrion, am hyny yr ydym yn llawen."

27th January 1905, Seren Cymru.

 

 

 


Related Wells