Sardis Baptist Chapel - Bettws (1905)
the spirit of the Revival is being felt very powerfully in this church. Never to be forgotten prayer meetings have been held every night for seven weeks. The tide is still rising. Their hearts burn, not only forBettwsto be saved, but the whole world. Every member here has turned out to be an envoy for Christ, and the areas are on fire. We had a beautiful scene here on the afternoon of Sunday, Jan 8th when we saw 10 baptised. A wonderful meeting in the evening, three old backsliders coming home, and everyone giving them a welcome home. There are 5 more here still awaiting baptism.

20th January 1905, Seren Cymru Newspaper.

Additional Information

Mae Ysbryd y Diwygiad yn cael ei deimlo yn nerthol iawn yn yr eglwys hon. Cyfarfodydd gweddio nas gellir byth eu hanghofio, bob nos er's saith wythnos. Mae'r tide yn codi o hyd. Mae eu calonau yn llosgi am achub nid y Bettws yn unig, ond y byd yn gyfan. Bob aelod yma wedi troi allan yn genad dros Grist, ac mae'r ardaloedd ar dan. Ni gawsom olygfa hardd yma prydnawn y Sul, Ion. 8fed, gweled 10 yn cael eu bedyddio. Cwrdd rhyfedd yn yr hwyr, tri o hen wrthgilwyr yn dod adref a phawb yn rhoi welcome home iddynt. Y mae yma 5 yn aros am fedydd yn barod etto.

20th January 1905, Seren Cymru.

 

 


Related Wells