Jerwsalem Welsh Calvinistic Methodist Chapel - Llanerchymedd (1905)'For the evening meeting at 6 the chapel was crowded out at 4, and an adjoining schoolroom was packed. General desire was expressed for an open-air meeting on the square, but Mr Evan Roberts could not to-night be induced to abandon chapel. "Cofiwch y Gwaed" (Remember the Blood) was Mr Evan Roberts’ message to Anglesey a few months ago, and the phrase seems to have become part and parcel of every man's Vocabulary.”Y Gwaed! Y Gwaed! Achub or mwyn y Gwaed!" How many more times are we to hear this phrase to-night? It does not seem to be absent from a single prayer and its repetition sends through the congregation a thrill of fear, if not of horror.

There is something peculiarly wrong with this; what is it? We have had many of Gorfoledd as wild as anything seen at Amwlch, and yet many of those engaged in prayer are unable to bring their petitions toa natural close. Either their emotions overcome them or their vocabulary becomes exhausted, and with loud sobs they fall back to their seats. Llanerchymedd people evidently think all is not as it should be. There are frequently .heard veiled references in prayer to "Enmity at this meeting." "We fear Thou hast deserted us," frantically implores the pretty daughter of a local farmer. "We feel Thou dost not walk in and out amongst us as Thou once did. Oh, come to-night as Thou once did! Oh, come to-night as Thou came on the night of January 13th! " A young fellow in the gallery; whose sobs were heartrending, is as a man wrestling with the unseen "Hear us. Hear us! Oh Lord, hear us!" is his constant wail. Here, as in every other district over which the revival wave has passed, the great majority of those who seem deepest under its influence are young people, men and women between the ages of 20 and 30, while the older people look on dazed and bewildered. As I write a girl of 20 or so is apparently in agony, filling the building with her cries, "Rend the veil, oh Iesu! Hide not Thy face from us. O! Madden! Madden! Madden! (forgive). I cannot pray for anyone except myself. O! Iesu, Madden! Madden!"

The cry is taken up by scores—literally scores —in every part of the building. Outside the building all is calm and bright —a beautiful evening of June—and the rays of the setting sun are singing the landscape with colours of gold. Inside the temperature is at fever heat and of 1,100 people present a large proportion are sweating more in agony than with heat. Whew. The air is rent with terrible cries "Plyg ni " (bend ns) "Madden " “Trngnrba." (mercy.) On the calm summer air the echoes of these cries are carried across country to great distances.

Now we are startled by one great piercing shriek which drowns every other voice in the building. It comes from a strong, strapping fellow, who is in a state of utter collapse in the nave A few minutes ago he was observed laughing mischievously at some unusual scene in the gallery. Something has since happened to him. He tries to pray, and we gather from his despairing cries that he is seeking forgiveness. He falls limp and helpless to the bottom of the pew, and his cries are heartrending. The missioner, who has not yet uttered a word, though he came to the meeting an hour ago, leaves the pulpit and rushes to the young man's succour. “ Be not alarmed" he explains, when he returns, “the young man is gripped of the Spirit.”

From, 'The South Wales Daily News', 12th June 1905.

Additional Information

Yr ydym yn parhau i gael cyfarfodydd gwresog iawn. Cynhelir tri o  gyrddau undebol yn y gwahanol gapelau bob wythnos, a chyrddau y bobl ieuainc bob nos hyd ddeg o'r gloch, ac weithiau yn hwyrach. Cawsom gyfarfodydd hynod y gwyliau diweddaf. Yr oedd yma dri chyfarfod gweddi ar y Groglith, a thri ddydd Llun y Pasg sef yn nghapel y Bedyddwyr y bore, a chyfarfod eglwysig llawn o eneiniad yn nghapel y Methodistiaid y prydnawn. Ac yn yr hwyr llanwyd capel yr Annibynwyr. Ond y cyfarfodydd rhyfeddaf a gaed yma eto oedd air ddydd Ffair Farc. Hon yw ffair fawr y flwyddyn. Cedwir ni fel gwyl, gan holl weision amaethwyr y cylchoedd. Yn y blynyddoedd gynt nodweddid y dydd gan feddwdod ac ymladdfeydd. Ond y tro hwn yr oedd gwedd newydd ar pob peth. Er i'r gweision a'r morwynion ddod yma yn lluoedd, yr oedd yn hawdd gweled ar eu gwedd fod eu cymeriad wedi mynd dan gyfnewidiad hollol. Yn lle myned i'r tafarnau  a gwag a rodiana ar yr heol, ffurfio cyfarfod gweddi a wnaed a llenwi y New Hall, yr hon a gynal dras 500 o bobl. Yno y buwyd yn canu ac yn gweddio trwy y prydnawn mewn gwres mawr. Wedi eu gollwng i gael ymborth dychwelasant i ffurfio gorymdaith i fyned trwy heolydd y dref. Hon oedd yr orymdaith liosocaf welwyd yma erioed yn cael ei gwneyd i fyny gan ganoedd o'r ddau ryw. Aed trwy rai o'r heolydd ddwywaith, a hyny dan ganu tonau y Diwygiad, nes diaspedain trwy yr holl fro. Yr oedd yr olygfa yn dra bendigedig. Yr oedd pedwar o heddgeidwaid wedi eu hanfon i ofalu am heddweh y ffair, dydd gwyl oedd hwn iddynt hwythau. Nid oedd ganddynt ddim i'w wneyd ond gofalu fod yr orymdaith yn cael digon o le i fyned drwy'r heolydd. Nid anghofiaf byth yr olygfa a'r wedd siriol oedd ar bawb. Wedi gorymdeithio aed i  Gapel Mawr y Methodistiaid i gynal Cyfarfod gweddi, a llanwyd yr adeilad yn fuan. Er i ni gael cyfarfodydd tra rhyfedd yn ystod y pum' mis diweddaf, tystia pawb mai hewn oedd y rhyfeddaf o'r cwbl. Ar ol dechreu yn fyr trwy ac ni ganu a darllen, taflwyd y cyfarfod yn rhydd, ac ni fu ball arno am dair awr, Yr oedd yn werth dodd o bell i wrando ar y meibion a'r merched yn datgan eu profiadau mewn diolchgarwch am y cyfnewidiad oedd ynddynt. Diolchai amryw o honynt am Ffair Fach y flwyddyn hon, lle yr oeddynt yn cael addoli Duw yn lle eistedd i bechu yn y tafarnau. Yr oedd gweddiau rhai o honynt yn ardderchog mewn gwirionedd. Gwresog ai y cyfarfod wrth fyned ymlaen. Llanwyd y set fawr gan feibion a merched yn gweddio ar unwaith. Yn fuan aeth yn orfoledd mawr, ac yr oedd lluoedd yn foddfa o ddagrau. Erbyn naw o'r gloch yr oedd yno ddyfroedd nofiadwy. Diau nad anghofir y dylanwadau byth. Yr ydym yn diolch i Dduw am ddydd y Ffair Fach y flwyddyn hon. Ar y diwedd anogwyd i ffurfio gorymdaith, a myned trwy y dref drachefn. A hyn y cytunodd pawb. Wedi gorymdeithio ffurfiwyd cyfarfod gweddi ar y Square lle y buwyd yn canu ac yn gweddio nes yr oedd rhwng deg ac unarddeg o'r gloch. Wedi hyny aeth teulu y wlad adref i'w gwahanol ardaloedd dan ganu a gogoneddu Duw. Ein gweddi ydyw, "Aros gyda ni Fendigedig Arglwydd."

Goleuad - 12th May 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224725


Related Wells