Ramoth Baptist Chapel - Tan-Lan (1905)This small church has reaped abundantly of the fruit of the revival. It numbered only 28 last September, it is now 62; and the majority of the converts are young men, possessing diverse talents to serve the cause. May the Lord help them to continue with the enthusiasm and the willingness that is characteristic of children of the Revival. On Feb 19th, five were baptised by our former minister, Rev. S. Pierce, two sisters and one brother had come between 8 and 10 miles that Sunday morning and one was restored. Two of the 5 were to join the church at Bryngwyn, Penrhyndeudraeth. Here the number of converts has been about 30 in around three months. Prayer meetings continue to be held with a great deal of fervour, particularly in the young people's meetings.  

31st March 1905, Seren Cymru

Additional Information

Mae yr eglwys fechan hon wedi medi yn helaeth o ffrwyth y Diwygiad Nid oedd ei rhif ond 28 yn Medi diweddaf, mae yn awr yn 62; a'r mwyafrif o'r dychweledigion yn ddynion, ieuanc yn meddu ar ddoniau amrywiol at fod yn wasanaethgar i'r achos. Bydded i'r Arglwydd eu cynnorthwyo i barhau gydar brwdfrydedd a'r parodrwydd sydd yn nodweddiadol o blant y Diwygiad. Chwef, 19eg, bedyddiwyd pump gan ein hen weinidog, Parch S. Pierce dwy chwaer ac un brawd wedi dod rhwng 8 a 10 milldir o ffordd y boreu Sul hwnw, ac adferwyd un. Yr oedd 2 o'r pump i ymaelodi yn eglwys Bryngwyn, Penrhyndeudraeth. Yma mae nifer y dychweledigion tua 30 er's oddeutu tri mis. Parheir i gynnal cyfarfodydd gweddio yn mlaen, gyda. chryn lawer o wres, yn arbenig cyrddau y bobl ieuainc.  

31st March 1905, Seren Cymru


Related Wells