Sunderland (1905)



Additional Information

Bydd yn dda gan ein cyfeillion yn Nghymru ddeall fod yr awelon o ben Calfaria wedi cyraedd atom ninau sydd yn byw ymhen draw Durham Co., a bod dylanwad rhyfeddol yr awelon wedi gadael eu hol ar hyd y ffordd o Gymru dlos, Mae canoedd o eneidiau wedi eu dychwelyd at Waredwr y byd,' yn ystod misoedd cyntaf y flwyddyn hon, a pharhant i ddod, er gwaethaf teyrnas y tywyllwch sydd yn gwneud ei goreu ymhob modd er atal y dylanwadau. Mae diwygiad grymus yma yn Sunderland er's wythnosau. Yn wir mae pethau mawr wedi cymeryd lle ymysg ein cyfeillion y Saeson. A da iawn genyf fod Duw yn cofio o hyd am blant ardaloedd anwyl Cymru,, rhai o honynt oedd wedi anghofio Duw eu tadau, wedi anghofio gweddiau tad a mam, ac ymollwng gyda llifeiriant temtasiynau. Mae yr eglwys Gymraeg wedi ei deffro at ei gwaith. Cynhelir cyfarfodydd gweddiau cyson er dechreu y flwyddyn, a chelf aml un yn y tai hefyd. Mae 17 o bersonau wedi rhoddi eu hunain i Grist a'i eglwys er dechreu y flwyddyn. O! mae ein pobl ieuainc wedi eu gwisgo a nerth amlwg, "nerthoedd y tragwyddol Ysbryd," i sefyll i fyny dros Grist, rhai fu unwaith mor wylaidd ac ofnus; yn gwneud pob peth allent, ,ac yn gweddio yn gyhoeddus bob cyfle gant.

Goleuad - 28th April 1905.

http://papuraunewyddcymru.llgc.org.uk/en/page/view/3224693/ART36


Related Wells